Pozdravljeni

Smo javni socialno varstveni zavod, ki opravlja socialno varstvene dajatve in storitve z namenom odpravljanja socialnih stisk in težav ter naloge s področja starševskega varstva in družinskih prejemkov.

Delujemo na področju Upravne enote Domžale, ki ima 47.000 prebivalcev in obsega 239 km2 ter zajema naslednje občine:

  • Občina Domžale    

  • Občina Trzin

  • Občina Lukovica

  • Občina Mengeš

  • Občina Moravče

Naši uporabniki so posamezniki in družine v materialni stiski, otroci in mladostniki s težavami v odraščanju, otroci prikrajšani za normalno družinsko življenje, ljudje s težavami v medsebojnih odnosih, osebe, ki preživljajo nasilje, brezdomci, občani v času prestajanja zaporne kazni in po njej, starostniki, ki ne zmorejo skrbeti zase, ljudje s težavami v duševnem zdravju in drugi, ki rabijo pomoč in podporo za reševanje svojih stisk.

Vsem, ki rabite pomoč in podporo, bomo pomagali prepoznati vašo stisko in skupaj z vami poiskati poti do rešitve.

Direktor CSD Domžale mag. Anja Osojnik

csd_domzale_anja_osolnik