PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV

(Anita Ozmec, Marijana Gostečnik, Dražen Logar, Erika Lavrič, Irena Strmšek, Marta Hočevar, Mojca Tavčar, Nataša Keršič, Sanela Tabaković)

ODDELEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO IN DRUŽINSKE PREJEMKE

OD ČRKE (PRIIMEK) A – L: META ŠTIFTAR

OD ČRKE (PRIIMEK) M – Ž: TEJKA MACURA

OD ČRKE (PRIIMEK) A – Ž: MARIJANA GOSTEČNIK

VARSTVO OTROK IN DRUŽINE

 1. Razmerja med starši in otroki (Barbara Cerar Brolih, Nataša Banko)
 2. Posebno varstvo otrok in mladostnikov (Katja Orehek, Tjaša Kosmač, Veronika Rajk)
 3. Mladoletni prestopniki (do 14 let Ana Zakšek, Katja Orehek)
 4. Zavodske namestitve mladoletnih (Katja Orehek)
 5. Zakonsko in družinsko svetovanje (Nataša Banko)
 6. Rejništvo (Renata Baras, Nataša Banko – svetovanje in diagnostika)
 7. Rejniške družine (Tomec Marta)
 8. Skrbništvo nad mladoletnimi otroki (Renata Baras)
 9. Obravnava otrok in mladostnikov (Nataša Banko – psihološka diagnostika)
 10. Posvojitve (Nataša Banko)
 11. Enostranske posvojitve (Renata Baras)
 12.  Preživnine (Ana Zakšek)
 13.  Urejanje očetovstva (Tjaša Kosmač)

PRVA SOCIALNA POMOČ

 1. Pomoč pri prepoznavanju in opredelitvi socialne stiske in težave (Marta Hočevar, Melita Leva, Dražen Logar, Anita Ozmec,  Marta Tomec, Ana Zakšek, Sanela Tabaković, Nataša Keršič, Simona Rihter)

REGIJSKA INTERVENTNA SLUŽBA

 1. Koordinator regijske interventne službe in regijski koordinator za obravnavo nasilja v družini (Marjana Milek Ogrinc)

VARSTVO ODRASLIH

 1. Delo s povzročitelji nasilja (Marjana Milek Ogrinc)
 2. Delo v splošno korist (Ana Zakšek)
 3. Preprečevanje nasilja v družini (Renata Baras, Veronika Rajk)
 4. Ukrep prepovedi približevanja pomoč žrtvi (Ana Zakšek)
 5. Priznanje statusa invalidne osebe (Desanka Glumac)
 6. Varstvo odraslih oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju (Desanka Glumac)
 7. Družinski pomočnik (Marija Sajovic)
 8. Stalno skrbništvo (Simona Rihter)
 9. Skrbništvo za poseben primer od A – L (Simona Rihter)
 10. Skrbništvo za poseben primer od M –Ž (Melita Leva)
 11. Odobritve pravnih poslov (Melita Leva)
 12. Varstvo starejših oseb (urejanje nameščanja v DV) pred odločanjem glede plačila (oprostitve) – Desanka Glumac
 13. Neposredno izvajanje skrbniških nalog – CSD skrbnik (Marija Sajovic)
 14. Oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev (Marija Sajovic)
 15. Obravnava polnoletnih obsojencev in njihovih družin ter postpenalna pomoč  (Ana Zakšek )