PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV

(Anita Ozmec, Dorota Maria Gibičar, Dražen Logar, Erika Lavrič, Irena Strmšek, Marta Hočevar, Mojca Tavčar, Patricija Ilić, Sanela Tabaković,)

ODDELEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO IN DRUŽINSKE PREJEMKE

OD ČRKE (PRIIMEK) A – L: META ŠTIFTAR

OD ČRKE (PRIIMEK) M – Ž: TEJKA MACURA

 • pomoč ob rojstvu otroka
 • materinski dopust / nadomestilo
 • očetovski dopust / nadomestilo
 • starševski dodatek
 • plačila prispevkov v primeru štirih ali več otrok
 • delno plačilo za izgubljeni dohodek
 • nadomestilo v času odmora za dojenje

OD ČRKE (PRIIMEK) A – Ž: MARIJANA GOSTEČNIK

 • Dodatek za nego otroka
 • Pravica do krajšega delovnega časa zaradi starševstva

VARSTVO OTROK IN DRUŽINE

 1. Razmerja med starši in otroki (Barbara Cerar Brolih, Nataša Banko)
 2. Posebno varstvo otrok in mladostnikov (Renata Baras, Veronika Rajk )
 3. Mladoletni prestopniki (Mira Ulčar)
 4. Zavodske namestitve mladoletnih (Mira Ulčar)
 5. Zakonsko in družinsko svetovanje (Nataša Banko)
 6. Rejništvo (Desanka Glumac, Renata Baras, Nataša Banko – svetovanje in diagnostika)
 7. Rejniške družine (Tomec Marta)
 8. Skrbništvo nad mladoletnimi otroki (Renata Baras)
 9. Obravnava otrok in mladostnikov (Nataša Banko – psihološka diagnostika)
 10. Posvojitve (Nataša Banko)
 11. Enostranske posvojitve (Renata Baras)
 12.  Preživnine (Ana Zakšek)
 13.  Urejanje očetovstva (Ana Zakšek, Tjaša Kosmač )

PRVA SOCIALNA POMOČ

 1. Pomoč pri prepoznavanju in opredelitvi socialne stiske in težave (Marta Hočevar, Melita Leva, Dražen Logar, Anita Ozmec,  Marta Tomec, Mira Ulčar, Ana Zakšek, Sanela Tabaković, Nataša Keršič, Simona Rihter)

REGIJSKA INTERVENTNA SLUŽBA

 1. Koordinator regijske interventne službe in regijski koordinator za obravnavo nasilja v družini (Marjana Milek Ogrinc)

VARSTVO ODRASLIH

 1. Delo s povzročitelji nasilja (Nataša Keršič )
 2. Delo v splošno korist (Ana Zakšek)
 3. Preprečevanje nasilja v družini (Renata Baras, Veronika Rajk)
 4. Ukrep prepovedi približevanja pomoč žrtvi (Mira Ulčar)
 5. Priznanje statusa invalidne osebe (Desanka Glumac)
 6. Varstvo odraslih oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju (Desanka Glumac)
 7. Družinski pomočnik (Tjaša Kosmač)
 8. Stalno skrbništvo (Simona Rihter)
 9. Skrbništvo za poseben primer od A – L (Simona Rihter)
 10. Skrbništvo za poseben primer od M –Ž (Melita Leva)
 11. Odobritve pravnih poslov (Melita Leva)
 12. Varstvo starejših oseb (urejanje nameščanja v DV) pred odločanjem glede plačila (oprostitve) – Desanka Glumac
 13. Neposredno izvajanje skrbniških nalog – CSD skrbnik (Tjaša Kosmač)
 14. Oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev (Tjaša Kosmač)
 15. Obravnava polnoletnih obsojencev in njihovih družin ter postpenalna pomoč  (Ana Zakšek )
 16. Varstveno nadzorstvo (Ana Zakšek )