Odgovorne osebe po zadolžitvah in zaposlenosti:

 • PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV

(Zdenka Britovšek, Marta Hočevar, Nataša Keršič, Erika Lavrič, Dražen Logar, Anita Ozmec, Irena Strmšek in Mojca Tavčar)

 

 • ODDELEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO IN DRUŽINSKE PREJEMKE

OD ČRKE (PRIIMEK) A – L: META ŠTIFTAR

OD ČRKE (PRIIMEK) M – Ž: TEJKA MACURA

 • POMOČ OB ROJSTVU OTROKA
 • MATERINSKI DOPUST / NADOMESTILO
 • OČETOVSKI DOPUST / NADOMESTILO
 • STARŠEVSKI DODATEK
 • PLAČILA PRISPEVKOV V PRIMERU ŠTIRIH ALI VEČ OTROK
 • DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEK
 • NADOMESTILO V ČASU ODMORA ZA DOJENJE

OD ČRKE (PRIIMEK) A – Ž: MARIJANA GOSTEČNIK

 • DODATEK ZA NEGO OTROKA
 • KRAJŠI DELOVNI ČAS V PRIMERU STARŠEVSTVA

 

 

 • VARSTVO OTROK IN DRUŽINE
 1. Razmerja med starši in otroki (Barbara Cerar Brolih, Nataša Banko)
 2. Posebno varstvo otrok in mladostnikov (Renata Baras, Mira Ulčar, Veronika Rajk )
 3. Zakonsko in družinsko svetovanje (Nataša Banko)
 4. Rejništvo (Desanka Glumac, Renata Baras, Nataša Banko – svetovanje in diagnostika)
 5. Rejniške družine (Tomec Marta)
 6. Skrbništvo nad mladoletnimi otroki (Desanka Glumac in Renata Baras)
 7. Obravnava otrok in mladostnikov (Mira Ulčar, Nataša Banko – svetovanje, diagnostika)
 8. Posvojitve (Nataša Banko)
 9. Enostranske posvojitve (Desa Glumac, Renata Baras)
 10.  Preživnine (Ana Zakšek)
 11.  Urejanje očetovstva ( Ana Zakršek )
 • PRVA SOCIALNA POMOČ
 1. Pomoč pri prepoznavanju in opredelitvi socialne stiske in težave (Renata Baras, Zdenka Britovšek, Barbara Cerar Brolih, Marta Hočevar,Melita Leva, Dražen Logar, Marjana Milek Ogrinc, Anita Ozmec, Veronika Rajk, Peter Rebolj,  Marta Tomec, Mira Ulčar, Ana Zakšek)
 • REGIJSKA INTERVENTNA SLUŽBA
 1. Koordinator regijske interventne službe in regijski koordinator za obravnavo nasilja v družini (Marjana Milek Ogrinc)
 • VARSTVO ODRASLIH
 1. Delo s povzročitelji nasilja (Peter Rebolj )
 2. Nadomestna kazen (Ana Zakšek – koordinator in Peter Rebolj)
 3. Preprečevanje nasilja v družini (Zdenka Britovšek, Renata Baras, Barbara Cerar Brolih, Marta Hočevar, Dražen Logar, Marjana Milek Ogrinc, Anita Ozmec, Veronika Rajk, Peter Rebolj,  Marta Tomec, Mira Ulčar in Ana Zakšek)
 4. Priznanje statusa invalidne osebe (Peter Rebolj)
 • Varstvo odraslih oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju (Peter Rebolj)
 • Družinski pomočnik (Urška Vrhovec )
 • Stalno skrbništvo nad odraslimi  (Peter Rebolj )
 • Obravnava polnoletnih obsojencev in njihovih družin ter postpenalna pomoč  ( Ana Zakšek )
 • Institucialno varstvo odraslih ( Urška Vrhovec )
 • Varstveno nadzorstvo ( Ana Zakšek )