LEGENDA:

Terminski načrt izplačil transferjev v letu 2017  xls

DVD – dodatek za veliko družino,DNO – dodatek za nego otroka,PRO – pomoč ob rojstvu otroka,SD – starševski dodatek,DPIDdelno plačilo za izgubljen dohodek (vkl.s prisp.),SN – starševska nadomestila,KDČ – pris. zaradi dela s skrajšanim del. časom zaradi starševstva,REJ – rejnina,DS, ZOIS – državna in Zoisova štipendija,DSP I. in II. – denarna socialna pomoč,VD – varstveni dodatek,OD – otroški dodatek

Teminski plan izplačil družinskih prejemkov, starševskih nadomestil, rejnin in izvoznih dajatev - leto 2017:
Mesec

Vrsta prejemkaIzplačilo
JanuarDS, Zois ŠTIPtor. 10.1.2017
PRO, SD, REJsre. 11.1
ODčet. 12.1.
DVD, DNOčet. 12.1.
KDČ, DPID, SNpet. 13.1.
DSP I. obdelavapet. 20.1
VDtor. 31.1
DSP II. obdelavapet. 3.2
FebruarDS, Zois ŠTIP
pet. 10.2
PRO, SD, REJpon. 13.2
ODtor. 14.2
DVD, DNO
tor. 14.2.
KDČ, DPID, SNsre. 15.2
DSP I. obdelavator. 21.2.
VDtor. 28.2.
DSP II. obdelavapet. 3.3
MarecDS, Zois ŠTIP
pet. 10.3.
PRO, SD, REJ pon. 13.3.
ODtor. 14.3
DVD, DNOtor. 14.3.
KDČ, DPID, SNsre. 15.3.
DSP I. obdelavator. 21.3
VDpet. 31.3
DSP II. obdelavator. 4.4
AprilDS, Zois ŠTIP
pon. 10.4
PRO, SD, REJtor. 11.4.
OD
sre. 12.4.

DVD, DNOsre. 12.4.
KDČ, DPID, SNčet. 13.4.
DSP I. obdelavačet. 20.4
VDpet. 28.4
DSP II. obdelavačet. 4.5.
MajDS, Zois ŠTIPsre. 10.5
PRO, SD, REJ, DNOčet. 11.5
ODpet. 12.5
DVDpet. 12.5
KDČ, DPID, SNpon. 15.5.
DSP I. obdelavapet. 19.5
VDsre. 31.5
DSP II. obdelavapet. 2.6.
JunijDS, Zois ŠTIPpet. 9.6.
PRO, SD, REJ, DNOtor. 13.6
ODsre. 14.6
DVD,DNOsre. 14.6
KDČ, DPID, SNčet. 15.6
DSP I. obdelavasre. 21.6
VDpet. 30.6.
DSP II. obdelavator. 4.7
JulijDS, Zois ŠTIPpon. 10.7.
PRO, SD, REJ, DNOsre. 12.7.
ODčet. 13.7
DVD,DNOčet. 13.7
KDČ, DPID, SNpet. 14.7.
DSP I. obdelavapet. 21.7.
IDčet. 27.7.
VDpon. 31.7
DSP II. obdelavapet. 4.8.
AvgustDS, Zois ŠTIPčet. 10.8
PRO, SD, REJ,čet. 10.8
ODpet. 11.8
DVD, DNOpet. 11.8
KDČ, DPID, SNpon. 14.8.
DSP I. obdelavapon. 21.8
VDpon. 28.8.
DSP II. obdelavačet. 31.8.
SeptemberDS, Zois ŠTIPpet. 8.9.
PRO, SD, REJ sre. 13.9
ODčet. 14.9
DVD, DNOčet. 14.9
KDČ, DPID, SNpet. 15.9.
DSP I. obdelavačet. 21.9
IDčet.28.9
VDpet. 29.9
DSP II. obdelava
sre. 4.10.
OktoberDS, Zois ŠTIP
tor. 10.10.
PRO, SD, REJsre. 11.10.
ODčet. 12.10
DVD, DNO
čet. 12.10
KDČ, DPID, SNpet. 13.10.
IDpet. 27.10
VDpon. 30.10
DSP II. obdelavapet. 3.11.
NovemberDS, Zois ŠTIPpet. 10.11
PRO, SD, REJpon. 13.11
ODtor. 14.11
DVD, DNO
tor. 14.11
KDČ, DPID, SN
sre. 15.11
DSP I. obdelavator. 21.11
IDtor.28.11
VDčet. 30.11
DSP II. obdelavapon. 4.12.
DecemberDS, Zois ŠTIPpet. 8.12.
PRO, SD, REJsre. 13.12
ODčet. 14.12
DVD, DNOčet. 14.1
KDČ, DPID, SNpet. 15.12
DSP I. obdelavator. 19.12
IDčet. 28.12
VDpet. 29.12
DSP II. obdelavačet. 4.01.2018

Vsi podatki zgolj informativnega značaja