Republika Slovenija
CENTER ZA SOCIALNO DELO DOMŽALE
Masljeva ulica 3
1230 Domžale  CSD

Tel.: 01 724 63 70
Fax: 01 721 56 80

Naslov spletnega mesta : http://www.csd-domzale.com/
Naslov elektronske pošte: gpcsd.domza@gov.si
ORGANIZIRANOST:
Glavna pisarna: 01/724 63 70

Vodstvo: direktorica mag. Anja Osojnik (anja.osojnik@gov.si)
Kontakt: 01/724-63-70

Število zaposlenih: 30
Občine : Domžale, Trzin, Lukovica, Mengeš, Moravče
Število prebivalcev :  35.513 (1.1.2017)
Površina : 239 km2

Projekti :  Socialno učenje

Informacije javnega značaja : Katalog v pisni obliki lahko pridobite na sedežu urada

>>> Katalog informacij javnega značaja ( Word )

>>> Katalog pooblastil CSD (PDF)

>>> Pohvale in Pritožbene poti

 

Vir:http://www.scsd.si/predstavitev-centra-za-socialno-delo/items/domzale.html