Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka.

 Pravico do otroškega dodatka uveljavljate pri centru za socialno delo, kjer imate stalno prebivališče oziroma kjer večina dejansko prebiva (če imajo stalno ali začasno prebivališče na različnih naslovih).

 Pravico uveljavljate na:

           Vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev      (   Vložite jo lahko osebno ali po pošti. )

Prek portala e-uprava lahko z veljavnim digitalnim potrdilom vložite poenostavljeno elektronsko vlogo za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka. Poenostavljeno elektronsko vlogo se uporablja le v primeru, če hkrati NE zaprošate za zahtevnejše pravice, kot so denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Ponovno uveljavljanje otroškega dodatka in subvencije vrtca

 Če ponovno uveljavljate pravico do otroškega dodatka/subvencije vrtca (ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati) lahko vložite vloga za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/subvencije vrtca.

             Obrazec za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/subvencije vrtca ( Doc )

Več o otroškem dodatku na strani MDDSZ         >>>Več