Uveljavljanje pravic

>> predstavitev posameznih pravic

Enotna vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

      Obrazec za tiskanje: slovenščina – madžarščina – italijanščina

Obrazec izpolnite in oddate osebno ali po pošti na pristojni center za socialno delo. Vloga se uporablja za naslednje pravice:otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.Za mladoletne dijake lahko vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo starši oziroma zakoniti zastopniki, in sicer na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

 >> e-vloga (portal e-uprava)

E-vlogo je mogoče vložiti le za otroški dodatek, znižano plačilo vrtca in za državno štipendijo; za zahtevnejše pravice (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija,najemnine…) elektronska oddaja vloge ni možna, vložiti je treba osnovno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka / subvencije vrtca  (obrazec za tiskanje)

če ponovno uveljavljate pravico do otroškega dodatka / subvencije vrtca, ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati.

Sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev  (obrazec za tiskanje)

Elektronski obrazec za sporočanje sprememb pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev  ( e- obrazec )