INTERVENTNA SLUŽBA ZA OBMOČJE OBLJUBLJANSKE 1 REGIJE

Interventna služba je od začetka februarja 2010 organizirana pri Centru za socialno delo Domžale in deluje za območja Centrov za socialno delo Kamnik, Domžale, Litija, Zagorje, Trbovlje in Hrastnik.
 
Izvaja naloge posredovanja v nujnih in neodložljivih primerih, ko gre za :
 
  • mladoletnega otroka, ki je ogrožen, ostane brez staršev ipd.,
  • žrtev nasilja v družini,
  • osebo, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica in ostane brez varstva in oskrbe,
  • starejšo osebo, ki je brez svojcev in se zaradi starostnih sprememb znajde v hudi stiski ali se izgubi.
 
Tem osebam se v okviru interventne službe nudi prva socialna pomoč in po potrebi namestitev v varno okolje.
 
Interventna služba se izvaja izven poslovnega časa Centrov za socialno delo, kar pomeni :
 
vsak ponedeljek, torek in četrtek od 15.00 ure do 7.00 ure zjutraj prihodnjega dne
vsako sredo od 17.00 ure do 7.00 ure zjutraj prihodnjega dne
vsak petek od 13.00 ure do ponedeljka do 7.00 ure zjutraj
vse dela proste dni in praznike
vsakega 24. ter 31. decembra od 13.00 ure do 7.00 ure zjutraj prvega naslednjega delovnega dne.
 
Ker interventna služba izvaja le zgoraj omenjene naloge v nujnih primerih, posreduje na pobudo policije. Telefonska številka regijske interventne službe je poznana samo policiji in ni namenjena neposredno uporabnikom – ni javna.
Če druge službe ugotovijo potrebo po vključevanju interventne službe, se obrnejo na policijo, ki pokliče strokovno delavko oz. strokovnega delavca v stalni pripravljenosti.