Namen storitve

Je pomoč posamezniku, da prepozna in opredeli stiske ali težave, da oceni možne rešitve in se seznani z možnimi storitvami, dajatvami, obveznostmi,ki sledijo izbiri ter da se mu predstavi mrežo in programe izvajalcev, ki mu lahko nudijo pomoč.

Za prvi stik se lahko obrnete na strokovne delavce, ki izvajajo storitev prve socialne pomoči.

Namenjena je vsem s stiskami in težavami, ki ne vedo kam bi se obrnili po pomoč. Skupaj z vami bomo iskali poti iz stisk in težav.

 

Na prvi socialni pomoči se lahko oglasite:

  • prvič: zaradi vaše težave ali stiske, ali zaradi informacij v zvezi z določenimi postopki s področja socialnega varstva,
  • ponovno: z novo težavo ali stisko, ki je doslej še niste urejali na centru za socialno delo.

 

Prva socialna pomoč se izvaja v celotnem poslovnem času centra za socialno delo, od ponedeljka do četrtka od 08.00 do 15.00 ure, v sredo od 08.00 do 17.00 ure ter v petek od 08.00 do 13.00 ure.