Terminski načrt

Izplačila Oktober 2018
IZPLAČILO DATUM IZPLAČILA
Denarne socialne pomoči* 3.10. (sreda), 19.10. (petek)
Varstveni dodatek 30.10. (torek)
Državne štipendije 10.10. (sreda)
• Pomoč ob rojstvu otroka
• Starševski dodatek
• Rejnine
11.10. (četrtek)
• Otroški dodatek
• Dodatek za nego otroka
• Dodatek za veliko družino
12.10. (petek)
• Prispevki zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva
• Delno plačilo za izgubljeni dohodek
• Starševska nadomestila
15.10. (ponedeljek)

 

Izplačila November 2018
IZPLAČILO DATUM IZPLAČILA
Denarne socialne pomoči* 2.11. (petek), 21.11. (sreda)
Varstveni dodatek 30.11. (petek)
Državne štipendije 9.11. (petek)
• Pomoč ob rojstvu otroka
• Starševski dodatek
• Rejnine
13.11. (torek)
• Otroški dodatek
• Dodatek za nego otroka
• Dodatek za veliko družino
14.11. (sreda)
• Prispevki zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva
• Delno plačilo za izgubljeni dohodek
• Starševska nadomestila
15.11. (četrtek)
Izplačila December 2018
IZPLAČILO DATUM IZPLAČILA
Denarne socialne pomoči* 4.12. (torek), 20.12. (četrtek)
Varstveni dodatek 28.12. (petek)
Državne štipendije 10.12. (ponedeljek)
• Pomoč ob rojstvu otroka
• Starševski dodatek
• Rejnine
12.12. (sreda)
• Otroški dodatek
• Dodatek za nego otroka
• Dodatek za veliko družino
13.12. (četrtek)
• Prispevki zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva
• Delno plačilo za izgubljeni dohodek
• Starševska nadomestila
14.12. (petek)