Področje dela z otroki in mladostniki obsega:

 

Center za socialno delo Domžale nudi pomoč otrokom (do 14. leta starosti), mladostnikom,

staršem in drugim institucijam, ki se ukvarjajo s področjem dela otrok in mladostnikov.

Vključujemo se v vse dejavnosti centra, v katere so vključeni otroci in mladostniki

(v kurativno in preventivno socialno delo).

 

Center izvaja obravnavo ogroženih otrok in mladostnikov:

  • izven sodnega postopka,
  • obravnava zaradi suma storitve prekrškov ali kaznivih dejanj,
  • svetovanje otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju,
  • obravnava mladoletnika v predkazenskem postopku,
  • obravnava mladoletnika v pripravljalnem postopku,
  • izvajanje vzgojnega ukrepa nadzorstva organa socialnega varstva (po sklepu sodišča),
  • namestitev mladoletnika v vzgojni zavod ali zavod za usposabljanje, prevzgojni dom ali mladoletniški zapor
  • pomoč pri rehabilitaciji mladoletnika in žrtve skozi neposredno soočanje in dejavnost  
  • udeležba pri programih socialnega treninga,
  • nadzorstvo organa socialnega varstva.
 

Kdo lahko poišče pomoč

 

Vsak, ki želi pridobiti informacije ali želi pomoč pri reševanju težav, povezanih z otroki in mladostniki.

V skladu z etiko socialnega dela so možni tudi anonimni razgovori.