Javno zbiranje ponudb

Center za socialno delo Domžale ima v lasti boks št. 17, v stavbi št. 5583, k.o. 1959 Domžale, v izmeri 11.3 m2 , na naslovu Ljubljanska cesta 72, v Domžalah.

Vir: https://www.kickassfacts.com

Cena garažnega boksa je 2.974,00 € v skladu s sodno cenitvijo. Morebitne interesente za nakup garažnega boksa prosimo, da se nam oglasijo, saj je za postopek prodaje garažnega boksa potrebno izvesti postopek Javnega zbiranja ponudb.

Za vse dodatne informacije se obrnite na go. Maja Karničnik, na tel. Št. 01/724-63-70.