5.2.2018 se isteče rok za vlogo, s katero uveljavljate vzdrževane družinske člane že v informativnem izračunu
dohodnine za 2017.
Vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane morajo vložiti zavezanci, ki med
letom pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali   drugega dohodka vzdrževanih družinskih članov niso uveljavljal. Vlogo lahko pošljete priporočeno na Davčni urad ali oddate preko  eDavkov. 
Vlogo je mogoče po novem oddati elektronsko prek sistema eDavki tudi brez certifikata (digitalnega potrdila). Po
novem lahko dostopate tudi s podatki z zadnjega  Informativnega izračuna dohodnine. Če boste oddali vlogo za  veljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane prek eDavkov, boste lahko vlogo oddali do 20. 2.2018, se  pravi15 dni pozneje, kot sicer, denar pa vam bo v primeru vračila dohodnine nakazan na vaš TRR 4 dni prej, kot sicer.
Tudi če ta rok zamudite lahko vzdrževane družinske člane naknadno uveljavljate tudi po prejemu informativnega izračuna dohodnine z ugovorom na izračun.
VLOGA ZA UVELJAVLJANJE VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANOV