Kot smo že poročali je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) v tem letu pričelo z izvajanjem projekta socialne aktivacije. Projekt je namenjen najranljivejšim skupinam brezposelnih in je del reorganizacije centrov za socialno delo (CSD) s katero želi MDDSZ okrepiti delo centrov.

V oktobru se bodo prve osebe že vključile v dolgi program socialne aktivacije, prvi teden v novembru pa se bo pričel izvajati kratki program. V dolgi program se lahko vključijo oseba, ki so mlajše od 49 let in so vodene v evidenci brezposelnih oseba in so v zadnjih dveh letih vsaj 12 prejele denarno socialno pomoč. V kratke programe pa se lahko vključijo osebe z kompleksno zdravstveno in socialno problematiko.

Dolgi program za področje, ki ga pokrivata CSD Domžale in CSD Kamnik izvaja Gerontološki raziskovalni inštitut (Geri), izvajal se bo v Domžalah, natančneje srečanja bodo imeli v prostorih Doma upokojencev Domžale, v letu 2017 pa se bo v dolgi program vključilo 20 oseb.

Program traja enajst mesecev in je sestavljen iz petih modulov.

Prvi modul je namenjen spoznavanju, ukrepom za varno delo, obisku kulturnih in športnih institucij, potekale pa bodo krajše tematske delavnice. Izvajalec bo z vsemi vključenimi naredil izvedbeni načrt, kar pomeni, da bo vsaka oseba imela svoj načrt, kjer bodo zapisane njegove izkušnje, ter pa želje in izvajalec bo program potem skušal čimbolj približati vsakemu posamezniku.

Drugi modul je namenjen predstavitvi delodajalcev in delovnega procesa pri različnih delodajalcih.  

Tretji modul, ki traja kar 8 mesecev pa je namenjen različnim tematskim delavnicam (jezik, komunikacija, timsko delo, podjetniška in ekonomska znanja, nastop, posl. dopisovanje, prostovoljstvo, osebna rast,..), ter pa sodelovanju z delodajalci. To pomeni, da bodo posamezniki prisotni pri različnih delodajalcih, lahko se bodo preizkusili pri samem delu, ter na ta način pridobili izkušnje, ter spoznali kakšno delo jim ustreza. Izvajalska organizacija ima že nabor delodajalcev z različnih področij, določene pa bodo kontaktirali v prihodnje, ko bodo videli kakšne želje imajo osebe, ki so vključene.

V četrtem modulu bodo vključeni imeli, informacije o možnostih zaposlitve, pomoč pri  procesu prijave za zaposlitev, predstavljen bo potek javnih del in izobraževalne institucije.

Peti modul je namenjen spremljanju, razgovorom z delodajalci in podpori v procesu zaposlovanja.

Program je zasnovan v smislu podpore in prilagajanja vključenim osebam in tako se bo upoštevalo njihove želje glede zaposlitve ter krepilo njihove potenciale. Seveda se bo skozi celoten program vključene spodbujalo pri iskanju dela, da res dosežejo svoje cilje pri iskanju zaposlitve.

Kratki program izvaja Društvo Šent, izvajal se bo v Kamniku (prostori samostana Mekinje), v letu 2017 pa bo vključenih 15 oseb iz območja CSD Domžale, CSD Kamnik in CSD Litija.

Kratki program traja 3 mesece, prvi del je namenjen pomoči vključenim pri funkcioniranja v družini, družbi ter urejanju pogojev za kvalitetnejše življenje. Drugi del je namenjen pridobivanju novih znanj, izboljšanju komunikacijskih veščin, krepitev potencialov posameznika ter poudarek je na že pridobljenih znanjih. Tretji del je usmerjen k širjenju socialne mreže,  spodbujanju vključenih ter iskanju možnosti za aktivno prihodnost.

Izvajanje programa, vse vključene osebe in izvajalce, bosta spremljala koordinatorja socialne aktivacije, ki sta vsem, ki jih projekt zanima na voljo za dodatna vprašanja, nahajata pa se na isti lokaciji kot CSD Domžale, Masljeva ul.3, Domžale, v 3.nadstropju

SOCIALNA AKTIVACIJA