Predvideni datumi izplačil v mesecu septembru 2017

Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek 8.9.2017
Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda 13.9.2017
Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek 14.9.2017
Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek 15.9.2017
Izplačilo denarne socialne pomoči, četrtek 21.9.2017
Izplačilo varstvenega dodatka, petek 29.9.2017

Izplačilo pravic iz javnih sredstev