V soboto 3. junija 2017 smo v Društvu rejnic in rejnikov Domžale, ob strokovni pomoči CSD Domžale, izpeljali srečanje družin, ki izvajajo rejniško dejavnost pri Lovski koči na Prvinah.

Zbralo se nas je 105 oseb, v pestrem starostnem razponu od nekaj mesecev do resnih zrelih let.  Večina je pešačenje iz Šentožbolta, mimo Bršlenovice do lovske koče na Prvinah zmogla brez težav. Srečanje nam je minilo v prijetnem in sproščenem druženju v naravi, igranju otrok, spontanih pogovorih in izmenjavi izkušenj.

   

Ob tej priliki se želimo zahvaliti Lovski družini Trojane Ožbolt, ki  nam je brezplačno dovolila uporabo lovske koče in občinam Lukovica, Moravče in Domžale, ki nam s sredstvi preko razpisov za delovanje društev v humanitarni dejavnosti omogočajo kritje osnovnih stroškov našega programa. Vsem iskrena hvala.

Pripravila: Marta Tomec

Srečanje družin, ki izvajajo rejniško dejavnost