S 1. 10. 2018 bo zaživela nova organizacijske struktura CSD, ki prinaša 16 novoustanovljenih centrov za socialno delo, ki bodo nastali s spojitvijo zdajšnjih 62 CSD, ki postanejo enote.

Sprememba v organizaciji, ki se bo zgodila s 1. oktobrom sicer posega samo v način delovanja in organiziranja CSDjev in ne v pravice uporabnikov – te ostajajo enake kot doslej. CSDji po vsej Sloveniji tako ostajajo enotna vstopna točka za vse pravice. Uporabniki bodo pravice iz javnih sredstev še naprej lahko urejali tam, kjer so to počeli do sedaj in pod istimi pogoji. 

V prvem tednu zaposleni na CSDjih ne bodo mogli dostopat do informacijskega sistema centrov za socialno delo (ISCSD), prav tako ne bo možno oddajanje elektronskih vlog. Za to nevšečnost, ki pa se ji nismo mogli izogniti se opravičujemo in stranke prosimo za razumevanje.

Z uvedbo nove organizacijske strukture se bo na ravni novoustanovljenega centra za socialno delo organizirala skupna splošna služba (kadrovska služba, računovodstvo, tehnično-administrativna služba), služba za odločanje o pravicah iz javnih sredstev in skupna strokovna služba, ki bo vključevala službo za koordinacijo in pomoč žrtvam (interventna služba, krizni centri). Predvideva se, da bo znotraj skupne strokovne službe delovala tudi mobilna strokovna enota, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki različnih profilov (psiholog, pravnik, specialni pedagog, itd.)

Koristi od reorganizacije naj bi imeli tako uporabniki kot tudi zaposleni. Zaposleni na enotah CSD bodo dolgoročno na eni strani razbremenjeni administracije in upravnih postopkov uveljavljanja pravic iz javnih sredstev; zaradi več terenskega dela pa bodo bolj vpeti v lokalno okolje.

S 1. oktobrom se bo sedanjih 62 CSD-jev združilo v 16

Leave a Reply

Your email address will not be published.