»S 1. oktobrom centri za socialno delo v celotni Sloveniji pričnejo z delovanjem v novi organizacijski strukturi. S spojitvijo obstoječih centrov namreč prične delovati 16 novih centrov za socialno delo.

Center za socialno delo Domžale bo postal Center za socialno delo Osrednja Slovenija-vzhod, sedež in prostori centra ostanejo na isti lokaciji.

Zaradi uvajanja informacijske podpore reorganizaciji centrov za socialno delo v prvem tednu oktobra 2018 Informacijski sistem centrov za socialno delo ne bo dostopen, kar pomeni, da v tem tednu ne bo mogoče izdajanje odločb v postopkih s področja Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Zaradi nedelovanje sistema se bodo tako vloge reševale z manjšo zamudo, z zamikom enega tedna. Prav tako v prvem tednu oktobra ne bo možno oddajati e-vlog preko portala e-uprava. Nedelovanje sistema ne vplivalo na datume izplačil socialnih transferjev v mesecu oktobru.

 

Prosimo za razumevanje.

CSD Domžale

OBVESTILO