Na MDDSZ  je bila 23.3.2018 sprejeta odločitev o preklicu premika rednega izplačila denarne socialne pomoči in njenih posebnih oblik iz druge polovice meseca na začetek meseca.

Sprememba datuma izplačila je za zdaj preklicana, torej datumi obdelave in izplačil denarne socialne pomoči ostajajo takšni kot prvotno.Naslednje redno izplačilo denarne socialne pomoči bo 20. aprila 2018.

 

Obvestilo v vezi izplačil denarne socialne pomoči